Medlemskap i föreningen Fjällstugvärdarna kan beviljas den som genomgått av STF anordnad utbildning för fjällstugvärdar eller den som i övrigt är eller har varit verksam som stugvärd.

Som medlem får Du bl.a.:
– vår uppskattade medlemstidning Fjällvärden 2 ggr / år
– möjlighet att deltaga i våra årsmöten tillsammans med andra stugvärdar
– åtkomst till medlemsinformation på vår hemsida

Medlemsavgiften är 150 kronor (50 kronor för familjemedlem) och sätts in på Fjällstugvärdarnas plusgiro 496 46 97-9.
För betalning från utlandet används IBAN SE55 9500 0099 6034 4964 6979 samt BIC-kod (SWIFT-adress) NDEASESS
Skriv in namn, adress samt e-postadress i meddelandefältet vid inbetalningen.

Observera att inget medlemskort skickas ut.
Kontakta gärna vår kassör Olle Thornberg thornbergolle [at] gmail.com om du har frågor om medlemskap.

Bli medlem och få

  • Tidskrift Fjällvärden

  • Medlemsinformation

  • Årsmötesdeltagande