Håll dig uppdaterad om nya inlägg på hemsidan

Mötesprotokoll från styrelsemöten tillgängliga

Fjällstugvärdarna byter till Bankgiro

Uppföljning arbetsplan 2020

Sommarstugvärdar 2020

Mail som hamnar i skräpkorgen

Uppdaterad historik för Unna Räitastugan (bidrag från Ulf Pellby)

Ändringar ang gratis STF-medlemskap efter stugvärdsuppdrag

Resultat av medlemsenkät hösten 2019

Översyn av arvoden för ideellt arbete inom STF