Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2024

Rapport och sammanfattning om årsmöte 2024

Protokoll för årsmöte 2024

Information inför årsmötet 2024 i Härnösand

Sommaruppdragen 2024

Åkerlunds typstugor

Årsmöte 2024

Ingen mottagning av osorterade sopor i fjällstugorna