Ingen mottagning av osorterade sopor i fjällstugorna

Markupplåtelser och renskötsel i Jämtlandsfjällen

Årsmötesprotokoll publicerat

Årsmöte i Örebro samlade stugvärdar från hela landet

Information inför årsmötet 2023 i Örebro

Val av nya medlemsombud till STFs riksstämma 2024

Har du varit på vinteruppdrag?

Stugvärdsuppdragen 2022

Lösenordsbyte för Medlemssidorna

Samlad information om äldre fjällstugor