Styrelsen beslutade vid styrelsemöte Nr 6 enhälligt att årsmötet 2021 kommer att genomföras digitalt på grund av rådande coronapandemin.
Mer information följer.

Styrelesmötets protokoll samt en uppdatering kring verksamhetsplanen för år 2020 finns på Medlemssidan.