Årsmötet 2021 för Föreningen Fjällstugvärdarna närmar sig och kommer att hållas 16 januari 2021.
Enligt tidigare styrelsebeslut kommer årsmötet att hållas digitalt p g a den rådande coronapandemin.

Just nu pågår förberedelser, och på Medlemssidan finns nu en samlingssida där all information inför årsmötet kommer att samlas. Denna sida uppdateras löpande och kan nås via login på Medlemssidan samt nedanstående länk.

Bl a finns nu information ang. mötesmjukvaran som kommer att användas, och en test av den inför årsmötet.
Håll gärna regelbunden utkik på sidan.