Inom styrelsen har vi nu enats att årsmötet kommer att genomföras såväl fysiskt men också digitalt via Teams.  Detta då vi av välbekanta orsaker när det gäller pandemin och på många medlemmars begäran vill också kunna erbjuda en alternativ möjlighet att ta del av årets begivenhet.

För mer information se samlingssidan för årsmötet som ligger på Medlemssidan -> Föreningsinformation -> Årsmöten -> Östersund 2022 / digitalt.

På samlingssidan finns nu också årsmöteshandlingarna tillgängligt för nedladdning.