Protokollet från styrelsemöte Nr 5 som ägde rum 2020-09-30 finns nu publicerad på Medlemssidan.