Inför årsmötet 2022 finns nu även revisionsberättelsen samt resultat- och balansrapporterna för räkenskapsåret 2021 tillgängliga för nedladdning på samlingssidan för årsmötet.
Se Medlemssidan -> Föreningsinformation -> Årsmöten.

Väl mött!