I torsdags 31 augusti meddelade STF att en ansökan om ett nytt arrendeavtal om västra Jämtlandsfjällen och delar av Härjedalen lämnas in till Länsstyrelsen Jämtland.
Ansökan kommer att innebära ändringar när det gäller båda STF:s fjällstationer Blåhammaren, Sylarna och Helags, samt även STF:s fjällstuga Gåsen.

STF har lagt ut information om markupplåtelse i Jämtland/Härjedalen: