Information inför årsmötet 2024 i Härnösand

Sommaruppdragen 2024

Åkerlunds typstugor

Årsmöte 2024

Markupplåtelse i Jämtland/Härjedalen

Ingen mottagning av osorterade sopor i fjällstugorna

Markupplåtelser och renskötsel i Jämtlandsfjällen

Årsmötesprotokoll publicerat