Föreningsmedlem Ulf Pellby har skrivit om s k typstugor till fjällstuga som arkitekt John Åkerlund ritade åt STF året 1915.
Flera av stugorna som härstammar från dessa typstugor finns kvär än idag som fjällstuga.

Läs mer på Medlemssidan under Information om äldre stugor -> Åkerlunds typstugor.