Nu finns föreningens årsmötesprotokoll publicerat på Medlemssidan, på samlingssidan för årsmötet i Örebro.

Postgång, sjukdom och inhopp i vakant stugvärdsuppdrag har fördröjt signeringsprocessen.