Välkommen till Fjällstugvärdarnas årsmöte 2024, som kommer att ske på helgen 20/21 januari 2024 i Härnösand.

Läs mer om mötet och programmet i mötesinbjudan.

Väl mött i Härnösand!