Föreningens nästa årsmöte äger rum 21 januari 2023 i Örebro.
Inbjudan gick till alla föreningsmedlemmar via epost i slutet av november 2022 samt publicerades i andra numret 2022 av Fjällvärden.

Inför årsmötet finns som vanligt en samlingssida på Medlemssidan här på hemsidan, där all information inför mötet samlas och uppdateras kontinuerligt.

Samlingssidan finns på Medlemssidan -> Föreningsinformation -> Årsmöten -> Örebro 2023.

Väl mött i Örebro!