Föreningens nästa årsmöte äger rum 20 januari 2024 i Härnösand.
Inbjudan gick till alla föreningsmedlemmar via epost i slutet av november 2023 samt publicerades i andra numret 2023 av Fjällvärden.

Inför årsmötet finns nu som vanligt en samlingssida på Medlemssidan här på hemsidan, där all information inför mötet samlas och uppdateras kontinuerligt.

Samlingssidan finns på Medlemssidan -> Föreningsinformation -> Årsmöten -> Härnösand 2024.

Väl mött i Härnösand!