Från och med i sommar tas osorterade sopor inte länge emot på fjällstugorna.
Med osorterade sopor menas t.ex. mjukplast, papper, frystorkatpåsar och i vissa fall matrester. Pga krav från kommuner måste osorterade sopor nu flygas ner från fjället med helikopter, vilket inte är hållbart. Vandrare kommer vid inchecking på stugan få en soppåse som används för att bära ner sitt bärbar skräp.

På fjällstugor där det finns kompostering kan matrester lämnas.

Avfall för återvinning som kan lagras, så som hårdplast, metall, glas, batterier och tomma gasoltuber, kan fortfarande lämnas på fjällstugorna. Det transporteras sedan ner från fjället under vintern med skoter.

Läs mer på STFs Intranät.