Länsstyrelsen Jämtlands beslut om markupplåtelsen till STF har överklagats av Sveriges Fjällräddares Riksorganisation. Överklagan avser stängning av övernattningsstugorna i Gåsen där Fjällräddningen menar att stugorna är så viktiga för fjällsäkerheten att de bör vara kvar.

Ärendet är nu överlämnat av Länsstyrelsen till Regeringen för avgörande beslut.

Läs mer i STFs tidning Turist samt på STFs Intranät.