Under dagen kommer ett lösenordsbyte att ske för Medlemssidorna.

Alla medlemmar som har betalat medlemsavgiften kommer att få information. Om du har betalat medlemsavgiften och inte hittar mejlet i din mejlinkorg, kolla först i din spam-katalog.

Om du har betalat medlemsavgiften men inte fått ett nytt lösenord, skicka ett mejl till stugvardsforeningen@stfturist.se