Just nu publiceras en hel del tidningsartiklar om markupplåtelser för STFs fjällstationer och fjällstugor i Jämtland.

På STFs Intranät finns nu en inspelat presentation av Maria Ros Hjelm som ger mycket bakgrundsinformation till markupplåtelser i fjällen och talar om det speciella med situationen i Jämtland och vad som händer för tillfället i markupplåtelseprocessen.
Mycket bra information för oss stugvärdar.