Efter den snörika vintern, framför allt i norr, är det fortfarande höga vattenflöden och blött i markerna på många håll.  Snösmältningen går emellertid snabbt nu och förhållandena kan snabbt förändras.

STF har en sammanställning på sin hemsida om snöförhållandena i fjällen som uppdateras fortlöpande när ny information inkommer.

https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/aktuellt/sa-ar-snolaget-i-fjallen/

Även Länsstyrelsen i Norrbotten har en rapportering om Aktuellt i fjällen på sin hemsida.

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besoksmal/leder-och-stugor/aktuellt-i-fjallen.html