Föreningsmedlem Ulf Pellby har gjort en sammanställning av äldre och före detta fjällstugor som finns och har funnits inom STF.
Denna sammanställning är uppdelad i områden Lappland och Jämtland/Härjedalen, med två områden norr och söder om Mittbanan för Jämtland.

Sammanställningen finns nu på Medlemssidan under rubriken ”Information om äldre stugor”.

Trevlig läsning!