Under hösten och runt årsskiftet kommer STF att utlysa stugvärdsuppdragen för 2022.

Ansökningstiden för stugvärdsuppdragen Vinter 2022 är 27/9 – 17/10 2021. Vinteruppdragen är öppen endast för utbildade stugvärdar.

Ansökningstiden för stugvärdsuppdragen Sommar 2022 är 13/12 2021 – 10/1 2022. Sommeruppdragen är öppen att söka för både utbildade stugvärdar och STF-medlemmar som vill bli stugvärdar.

När ansökningstiden för respektive uppdragen börjar kommer ansökningssidan uppdateras och vara nåbart via länk från sidan för stugvärdsuppdragen på STFs hemsida.
Där finns även faktabladen om alla stugor tillgängliga.